Εγκυρότητα Στοιχείων Εκκαθαριστικού
   
     
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οδηγίες χρήσης


Καλώς ήλθατε στην ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης εγκυρότητας στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος - Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε κάθε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, που επιθυμεί να πιστοποιήσει στοιχεία που αναφέρονται σε Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος για τα οικον. έτη 2003 έως 2013 και σε Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το οικον. έτος 2014 και για τα φορολογικά έτη 2014 έως 2023.

Με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης, από φορείς ή υπηρεσίες, ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του Εκκαθαριστικού Σημειώματος - Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φυσικών Προσώπων, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή ή επίδειξη αυτών από το συναλλασόμενο.